Poslovi budućnosti

50,00рсд

Hiper personalizacija odnosa i ekonomija doživljaja usmerena ka krajnjim korisnicima.

Akcenat više nije na proizvodu koji isporučujemo, već emocionalna vrednost i iskustvo pojedinca postaju naše merilo vrednosti.

Šta znači Agilno? Agilno predstavlja promenu paradigme razmišljanja. Novi mindset, nova filozofija. Da bismo bili agilni ne možemo samo da promenimo i primenimo procese već moramo kreirati kulturu kompanije u skladu sa agilnim.

SKU: 2636604 Category:

Description

Agilni mindset kao “novi” pravac organizacione kulture

Otkud ja ovde i šta ja to pričam vama?
● Diplomirani ekonomista, smer Finansije, bankarstvo i osiguranje
● 7 godina rada u Finansijama
● Master Inženjerskog menadžmenta, smer Projektni Menadžment
● Majka i supruga
● Cancer survivor
● Project Manager po naređenju, Scrum Master u duši
● Entrepreneur wannabe

Menadžment 4.0
Hiper personalizacija odnosa i ekonomija doživljaja usmerena ka krajnjim
korisnicima.

Akcenat više nije na proizvodu koji isporučujemo, već emocionalna vrednost i iskustvo pojedinca postaju naše merilo vrednosti.

Šta znači Agilno?
Agilno predstavlja promenu paradigme razmišljanja.
Novi mindset, nova filozofija.
Da bismo bili agilni ne možemo samo da promenimo i primenimo procese već moramo kreirati kulturu kompanije u skladu sa agilnim.

“Culture eat Strategy for breakfast.”
Peter Drucker

Kompanije koje primenjuju Agile

Agilni manifest

Pojedinci i interakcije iznad procesa i alata
Primenljiv softver iznad dokumentacije
Saradnja sa klijentima iznad ugovornih aranžmana
Reakcija na promenu iznad pridržavanja plana

LinkedIn lista top 10 najtraženijih poslova u 2019.god.

 1. Data Scientist
 2. Site Reliability Engineer
 3. Enterprise Account Executive
 4. Product Designer
 5. Product Owner
  ● Median Base Salary: $101,000
  ● Job Openings (YoY Growth): 1,100+ (87%)
 6. Customer Success Manager
 7. Engagement Manager
 8. Solutions Architect
 9. Information Technology Lead
 10. Scrum Master
  ● Median Base Salary: $103,000
  ● Job Openings (YoY Growth): 2,000+ (67%)

Scrum Master
● Nadgleda i prati procese unutar tima
● Odgovaran je da Scrum tim “živi” Scrum vrednosti i principe
● Agile coach
● Osigurava da je tim u potpunosti funkcionalan i produktivan
● Štiti tim
● Omogućuje timu nesmetan rad
● Omogućava i olakšava komunikaciju tima i PO, kao i stakeholdera
● Odgovoran je za održavanje “dogadjaja” unutar Scrum procesa
● Facilitator
● Moderator

Koje veštine su vam potrebne za ovu poziciju?

● Dobre veštine komunikacije
● Dobre veštine kolaboracije
● Sposobnost sagledavanja i prevazilaženja izazova
● Upravljanje feedback-om
● Organizacione veštine
● Prepoznavanje i rešavanje različitih stepena konflikata
● Motivacioni skill-ovi
● Energija, pozitivan vajb
● Saopsećanost, empatičnost
● Ne morate posedovati tehničko znanje

Product Owner

● Dužan da “sakupi” sve inpute kakav proizvod/usluga koji se razvija treba da bude, i to kako od kupaca ili krajnjih korisnika proizvoda/usluge, tako i od članova tima i ostalih stejkholdera, i da ih prevede u viziju proizvoda
● Kreira viziju proizvoda i roadmap ka ostvarivanju ciljeva vizije
● Odgovoran je za upravljanje i transparentnost Product Backlog-a
● Osigurava da su korisničke priče „spremne“ za razvoj da bi započele s radom.
● Obezbeđuje da svaka priča ima tačne kriterijume prihvatanja.
● Vrši prioritizaciju taskova u Product Backlog-u
● Usko sarađuje sa SM i RT

Koje veštine su vam potrebne za ovu poziciju?

 1. Vizionar
 2. Komunikacione veštine
 3. Pregovaračke veštine
 4. Radoznalost i želja za istraživanjem
 5. Analitičnost
 6. Ekspert u domenu
 7. Znate da odredite prioritete
 8. Znate kako da izvučete najbolje iz proizvoda/situacije
 9. Organizacioni skill-ovi

Soft skills modernog doba

video

Q&A TIME

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Poslovi budućnosti”

Your email address will not be published. Required fields are marked *